header image
Aktualności

Aktualności

Wrażliwi i kompetentni przeciw przemocy

Redaktor: Administrator   
01.07.2015.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi w okresie kwiecień 2015 r. - marzec 2016 r. realizuje projekt „Wrażliwi i kompetentni przeciw przemocy”, współfinansowany w ramach Funduszu Małych Grantów w Programie PL 14 „Przeciwdziałanie przemocy rodzinie i przemocy w rodzinie ze względu na płeć” finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowanego na lata 2009-2014. Głównym celem przedsięwzięcia jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz wsparcie osób borykających się z problemem przemocy domowej.

Jeżeli dotyka Cię problem przemocy domowej, doświadczasz przemocy lub stosujesz przemoc, przeżywasz kryzys i szukasz pomocy skorzystaj z Punku Wsparcia.

Punkt Wsparcia oferuje pomoc w zakresie:

·        indywidualnych konsultacji psychologicznych

(realizowanych w okresie od VIII 2015 r. do III 2016 r.),

·        indywidualnych konsultacji socjalnych

(realizowanych w okresie od VI 2015 r. do III 2016 r.),

·        indywidualnych konsultacji rodzinnych

(realizowanych w okresie od 2015 r. do III 2016 r.),

·        indywidualnych konsultacji prawnych

(realizowanych w okresie od VIII 2015 r. do III 2016 r.),

·        grup wsparcia dla osób doświadczających przemocy

(realizowanych w okresie od VIII 2015 r. do III 2016 r.)

·        grup wsparcia dla osób stosujących przemoc

(realizowanych w okresie od VIII 2015 r. do III 2016 r.),

·        warsztatów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży

(realizowanych w okresie od IX do XII 2015 r.).

Godziny otwarcia:

Poniedziałek 9.00-17.00

Wtorek 8.00-16.00

Środa 9.30-17.30

Czwartek 9.30-17.30

Piątek 7.30-15.30

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy Punktu Wsparcia skontaktuj się z Koordynatorem projektu- Panią Bożeną Mrówczyńską pod nr tel. 502543471.

Zapraszamy

Zmieniony ( 08.07.2015. )
 

Obiady szkolne

Redaktor: Administrator   
01.07.2015.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje, że pomoc finansową w formie obiadów szkolnych dla dzieci realizujących obowiązek szkolny można ubiegać się od miesiąca sierpnia 2015 roku w celu uzyskania powyższej pomocy od września 2015 r. Osoby zainteresowane prosimy o przygotowanie pełnej dokumentacji potwierdzającej uzyskiwane dochody, sytuację rodzinną  i zdrowotną rodziny oraz zgłaszanie się do pracowników socjalnych zgodnie z rejonem od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-11.00.

 

 

Zmieniony ( 08.07.2015. )
 

Konsultacje prawne

Redaktor: Administrator   
30.06.2015.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi informuje, iż w okresie 7-16 lipca oraz 3-16 sierpnia 2015 roku, nie będą prowadzone konsultacje prawne z radcą prawnym z uwagi na okres urlopowy.

Zmieniony ( 08.07.2015. )
 

Porady prawne

Redaktor: Administrator   
19.05.2015.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi informuje, że od 2 czerwca Radca Prawny będzie udzielał porad prawnych:

wtorek 15.00 - 19.00

czwartek 15.00 - 19.00.

Zmieniony ( 08.07.2015. )
 

Nabór uczestników do projektu Rumska spinka

Redaktor: Administrator   
09.01.2015.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi ogłasza nabór uczestników do projektu „Rumska spinka”  realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 Projekt skierowany jest do osób w wieku 15-30 lat, zamieszkałych w Rumi:

 -     mających utrudniony dostęp do rynku pracy

-     bezrobotnych i/lub

-     nieaktywnych zawodowo i/lub zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art.7 ustawy o pomocy społecznej. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoby chętne do udziału w projekcie mogą zgłaszać się w Biurze projektu w Rumi ul. Starowiejska 46.

             Biuro projektu   Tel./fax.  (58) 672-16-61

             84-230 Rumia ul. Starowiejska 46

            e-mail. projekt.efs@mops.rumia.pl

Zmieniony ( 08.07.2015. )
 

Konkurs literacki

Redaktor: Administrator   
17.11.2014.
Konkurs literacki
Zmieniony ( 17.11.2014. )
 
BIP Rumia

 


Serwis Informacyjny MOPS Rumia - EFS

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi

ul. Ślusarska 2
Ośrodek czynny jest w godzinach:
poniedziałek - piątek:
od 7:30 do 15:30

tel.(58) 671 05 56

e-mail:

sekretariat@mops.rumia.pl

Zespoły Pracy Socjalnej
ul. Ślusarska 2
przyjmują w godzinach:
poniedziałek - wtorek:
od 7:30 do 11:00

czwartek - piątek :
od 7:30 do 11:00

tel. (58) 671 05 56
      (58) 671 31 72

Dyrektor MOPS
przyjmuje interesantów

ul. Ślusarska 2
w poniedziałki
od 11:00 do 15:00

Zastępca Dyrektora MOPS
przyjmuje interesantów

ul. Ślusarska 2
w poniedziałki
od 11:00 do 15:00

Świadczenia Rodzinne
i Fundusz Alimentacyjny
ul. Abrahama 17
przyjmuje w godzinach:
poniedziałek:
od 10:00 do 17:00
wtorek - piątek:

od 8:00 do 13:00
tel.(58) 679 47 50

Stypendium szkolne
ul. Abrahama 17
przyjmuje w godzinach:
poniedziałek:
od 10:00 do 14:00
wtorek - piątek:

od 8:00 do 12:00
tel.(58) 679 47 50 

Poradnictwo psychologiczne

ul. Ślusarska 2

wtorek od 11:00 do 16:00

środa od 8:30 do 12:30
czwartek od 11:00 do 18:00
piątek od 11:30 do 15:30
tel. (58) 671 87 23  

Radca Prawny
ul. Ślusarska 2
wtorek i czwartek
od 15:00 do 19:00 

Dział ds. Reintegracji Społecznej i Zawodowej

ul Starowiejska 46
poniedziałek - piątek
od 7:30 do 15:30

Klub Integracji Społecznej
Biuro projektu "Rumska spinka"

ul Starowiejska 46
poniedziałek - piątek

od 7:30 do 15:30
Pracownicy socjalni przyjmują
codziennie w godzinach 8:00 - 11:00
tel. 58 671 87 23