header image
Aktualności

Aktualności

Porady prawne

Redaktor: Administrator   
19.05.2015.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi informuje, że od 2 czerwca Radca Prawny będzie udzielał porad prawnych

wtorek 15.00 - 19.00

czwartek 15.00 - 19.00

Zmieniony ( 19.05.2015. )
 

Nabór uczestników do projektu Rumska spinka

Redaktor: Administrator   
09.01.2015.

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi ogłasza nabór uczestników do projektu „Rumska spinka”  realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Projekt skierowany jest do osób w wieku 15-30 lat, zamieszkałych w Rumi:

-     mających utrudniony dostęp do rynku pracy

-     bezrobotnych i/lub

-     nieaktywnych zawodowo i/lub

zagrożonych wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych w art.7 ustawy o pomocy społecznej. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoby chętne do udziału w projekcie mogą zgłaszać się w Biurze projektu w Rumi ul. Starowiejska 46

 

            Biuro projektu   Tel./fax.  (58) 672-16-61

            84-230 Rumia ul. Starowiejska 46

            e-mail. projekt.efs@mops.rumia.pl

 

Zmieniony ( 09.01.2015. )
 

Konkurs literacki

Redaktor: Administrator   
17.11.2014.
Konkurs literacki
Zmieniony ( 17.11.2014. )
 

Informacja

Redaktor: Administrator   
06.11.2014.
Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej informacje, że w dniu 10.11.2014 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej będzie nieczynny.
 

Fundusz Alimentacyjny

Redaktor: Łukasz Ostrowski   
14.08.2014.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia.

 Warunki otrzymania świadczenia z funduszu alimentacyjnego  znajdują się w zadkładce   (link:) " Fundusz Alimentacyjny  " 

Zmieniony ( 20.08.2014. )
 

Stypendium Szkolne

Redaktor: Łukasz Ostrowski   
14.08.2014.

Wniosek na rok szkolny 2014/2015 można pobrać i złożyć w Dziale Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi przy ul. Abrahama 17 w terminie od dnia 04 sierpnia 2014 r. do dnia 15 września 2014 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych do dnia 15 października 2014 r. w godzinach:

poniedziałek: 10:00  -  14:00

wtorek: 8:00  -   12:00

środa: 8:00  -  12:00

czwartek: 8:00  -  12:00

piątek: 8:00  -  12:00


Wniosek dostępny jest również do pobrania z poniższych załączników:

  1.   wniosek o przyznanie stypendium szkolnego,
  2.   oświadczenie,
  3.   zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia,
  4.   regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Rumi

W jaki sposób będzie realizowane stypendium szkolne w roku szkolnym 2014/2015?


Pomoc materialna o charakterze socjalnym będzie realizowana poprzez zwrot poniesionych wydatków zgodnych z wydaną decyzją administracyjną rodzicom, opiekunom prawnym lub pełnoletnim uczniom, po przedstawieniu odpowiednich rachunków lub faktur zgodnie z dyspozycją wnioskodawcy poprzez wypłatę gotówkową w placówce pocztowej wskazanej w decyzji administracyjnej lub przelewem na wskazany bankowy rachunek oszczędnościowo  – rozliczeniowy, które mają datę sprzedaży w okresie na jaki przyznano stypendium.
 
Warunki otrzymania stupendium szkolnego znajdują się w zadkładce   (link:) " Stypendium Szkolne " 
Zmieniony ( 16.08.2014. )
 
BIP Rumia

Rumia 60 lat

Serwis Informacyjny MOPS Rumia - EFS

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi

ul. Ślusarska 2
Ośrodek czynny jest w godzinach:
poniedziałek - piątek:
od 7:30 do 15:30

tel.(58) 671 05 56

e-mail:

sekretariat@mops.rumia.pl

Zespoły Pracy Socjalnej
ul. Ślusarska 2
przyjmują w godzinach:
poniedziałek - wtorek:
od 8:00 do 11:00

czwartek - piątek :
od 8:00 do 11:00

tel. (58) 671 05 56
      (58) 671 31 72

Kierownik MOPS
przyjmuje interesantów

ul. Ślusarska 2
w poniedziałki
od 11:00 do 15:00

Świadczenia Rodzinne
i Fundusz Alimentacyjny
ul. Abrahama 17
przyjmuje w godzinach:
poniedziałek:
od 10:00 do 17:00
wtorek - piątek:

od 8:00 do 13:00
tel.(58) 679 47 50

Stypendium szkolne
ul. Abrahama 17
przyjmuje w godzinach:
poniedziałek:
od 10:00 do 14:00
wtorek - piątek:

od 8:00 do 12:00
tel.(58) 679 47 50 

Poradnictwo psychologiczne

ul. Ślusarska 2

wtorek od 11:00 do 16:00

środa od 8:30 do 12:30
czwartek od 11:00 do 18:00
piątek od 11:30 do 15:30
tel. (58) 671 87 23  

Radca Prawny
ul. Ślusarska 2
poniedziałek i czwartek
od 16:00 do 19:00 

Dział ds. Reintegracji Społecznej i Zawodowej

ul Starowiejska 46
poniedziałek - piątek
od 7:30 do 15:30

Klub Integracji Społecznej
Biuro projektu "Rumska spinka"

ul Starowiejska 46
poniedziałek - piątek

od 7:30 do 15:30
Pracownicy socjalni przyjmują
codziennie w godzinach 8:00 - 11:00
tel. 58 671 87 23