header image
Aktualności

Pomoc Społeczna

Spis osób bezdomnych

PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
27.02.2013.

W dniu 07.02.2013 r. na terenie Rumi, odbyło się Ogólnopolskie badanie ilości osób bezdomnych w miejscach mieszkalnych i niemieszkalnych zlecone przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. W badaniu wzięły udział 3 zespoły spisowe składające się z dwóch patroli Policji i jednego Straży Miejskiej, które asystowały pracownikom socjalnym wypełniających ankiety.

            Podczas badania spisano 37 osób bezdomnych w tym: 22 osoby, które ostatni stały meldunek miały na terenie Rumi, 7 osób na terenie Gdyni. Pozostałe osoby wskazały ostatni stały meldunek m. In: w Pucku, Redzie, Dębogórzu, Nowym Dworze Wejherowskim.

            Wszystkie spisywane osoby zostały poinformowane o możliwości korzystania z pomocy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz schronienia w schronisku lub noclegowni dla osób bezdomnych.

 

INFORMACJA

PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
17.08.2012.
             KIEROWNIK MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W
 RUMI INFORMUJE, IŻ OD DNIA 01.10.2012r.  ZEPÓŁ PRACY SOCJALNEJPRZY
UL. STOCZNIOWCÓW 23 ZOSTAJE PRZENIESIONY DO SIEDZIBYMOPS
PRZY UL. ŚLUSARSKIEJ 2.

                W OKRESIE OD 20.08.2012r. DO 30.09.2012r. PRACOWNICY
SOCJALNI BĘDĄ PRZYJMOWAĆ INTERESANTÓW W SIEDZIBIE MOPS
PRZY ULICY STOCZNIOWCÓW 23 W SYSTEMIE DYŻURÓW
PONIEDZIAŁKI I CZWARTKI W GODZINACH 8.00 – 11.00.

          JEDNOCZEŚNIE INFORMUJĘ, IŻ ZGŁOSZENIE W PRZYPADKU
UBIEGANIA SIĘ O POMOC MOŻLIWE JEST  W SIEDZIBIE OŚRODKA
OSOBIŚCIE,

DROGĄ TELEFONICZNĄ : 58 671 – 05 – 56

MAILOWĄ: mopsrumia@neostrada.pl; sekretariat@mops.rumia.pl
Zmieniony ( 25.09.2013. )
 

ZIMA 2012/2013 INFORMACJA O MIEJSCACH NOCLEGOWYCH

PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
15.12.2011.
Zbliżający się okres zimowy jest okresem szczególnie trudnym dla osób bezdomnych, niepełnosprawnych i starszych.

Wszystkie osoby potrzebujące pomocy w tym okresie mogą zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Ślusarskiej 2  w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.30., w poniedziałki do godz. 17.00

Ośrodek udziela również informacji telefonicznej pod nr tel. (0-58) 671-05-56.

W celu zabezpieczenia schronienia osobom bezdomnym od 01.01.2013r. osoby te można kierować do niżej wymienionych placówek:

           Stowarzyszenie na Rzecz Bezdomnych
       
Dom Modlitewny „Agape” z/s  w Borowym Młynie

       
ul. Mickiewicza 32

        82-230
 Nowy Staw

Dla bezdomnych mężczyzn, którzy z uwagi na wiek, niepełnosprawność oraz długotrwałą chorobę wymagają zwiększonej opieki i wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz zapewnienia opieki lekarskiej, pielęgniarskiej i psychologicznej,

Pomorskim Centrum Pomocy Bliźniemu  MONAR-MARKOT w Gdańsku
Dom Samotnych Matek z Dziećmi  i Osób Starszych PCPB
ul. Kochanowskiego 7a,
80-402 
Gdańsk 

Dla bezdomnych kobiet, które z uwagi na wiek, niepełnosprawność oraz długotrwałą chorobę wymagają opieki i wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz zapewnienia opieki lekarskiej, pielęgniarskiej i psychologicznej,

                  Bełchatowskie Centrum Pomocy Bliźniemu
             Monar – Markot w Bełchatowie
             Ul. Czaplinecka 198
             97-400 Bełchatów

 

Dla bezdomnych kobiet i samotnych matek z dziećmi, które wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

Bełchatowskie Centrum Pomocy Bliźniemu

Monar – Markot w Bełchatowie

Ul. Czaplinecka 198

97-400  Bełchatów

Dla bezdomnych osób i rodzin, które wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

             Bełchatowskie Centrum Pomocy Bliźniemu
            
Monar – Markot w Bełchatowie

            
Ul. Czaplinecka 198

97-400 Bełchatów

Dla bezdomnych mężczyzn, którzy wymagają wsparcia w aktywizacji zawodowej i codziennym funkcjonowaniu;

                Towarzystwo Wspierania Potrzebujących „Przystań”
           
Ul. Mostowa 1A

            80-778  
Gdańsk

Dla bezdomnych mężczyzn, którzy wymagają doraźnego wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Pracownikiem zajmującym się sprawami osób bezdomnych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Rumi jest Pani Sylwia Hadrzyńska tel. kontaktowy 0-58 671-05-56 w. 31.

Prosimy wszystkie osoby, które posiadają informacje o osobach bezdomnych przebywających w miejscach niemieszkalnych na terenie miasta Rumi, o informację do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rumi w dni robocze od godziny 7.30 do 15.30 ( w poniedziałek do godziny 17.00). Oraz  w dni świąteczne i wolne od pracy do Straży Miejskiej w Rumi przy ul. Abrahama 17 ( Tel: 671 94 73) i Komisariat Policji  Rumi ul. Derdowskiego 43 ( Tel. :679 – 67 – 02)

Zmieniony ( 20.10.2013. )
 

Przemoc w rodzinie

PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
20.02.2009.

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, każde zachowanie, która narusza Twoje lub Twoich bliskich prawa i dobra osobiste, powodując fizyczne i psychiczne cierpienie lub poniżenie.

Wyróżniamy następujące rodzaje i formy przemocy w rodzinie:

 • przemoc fizyczna,
 • przemoc psychiczna,
 • przemoc ekonomiczna,
 • przemoc seksualna.

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich stał się ofiarą przemocy ze strony członka rodziny, jeśli Twój partner, dziecko lub inna osoba krzywdzi Ciebie lub Twoich bliskich:

NIE WSTYDŹ SIĘ !   SZUKAJ POMOCY !   PRAWO STOI PO TWOJEJ STRONIE !

Pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy społecznej w Rumi udzielą Ci informacji o instytucjach niosących pomoc ofiarom przemocy. Dodatkowo można skorzystać z pomocy psychologa, pedagoga i radcy prawnego. Pomoc jest bezpłatna i anonimowa.

Dołączone pliki:

PlikPRZEMOC.DOC (354.5KB)

Zmieniony ( 20.10.2013. )
 

Pomoc dla kobiet w trudnej sytuacji życiowej

PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
20.02.2009.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oferuje swoją pomoc kobietom, które z różnych przyczyn znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Pomoc socjalna

W ramach pomocy socjalnej oferujemy:

 • świadczenia pieniężne na zakupienie np. żywności, lekarstw, środków czystości, artykułów dla dziecka, pobyt dziecka w przedszkolu, obiadów w szkole, opału itp. w postaci:
  • zasiłku okresowego
  • zasiłku celowego i specjalnego zasiłku celowego
 • świadczenia niepieniężne:
  • praca socjalna
  • poradnictwo   specjalistyczne
  • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania
  • realizacja indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności.

Poradnictwo rodzinne:

Wszystkie osoby zgłaszające się mogą liczyć na fachową pomoc i wsparcie w trudnych momentach życia. Bezpłatnych porad udzielają:

 • radca prawny Paweł Ławiński, Joanna Dubicka
 • psycholog Maria Czech
 • pedagog Elżbieta Brzezińska

 Dołączone pliki:

DokumentKOBIETY W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ.doc (349.5KB)

Zmieniony ( 20.10.2013. )
 

Pomoc dla osób bezdomnych

PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
20.02.2009.

Osoby bezdomne mogą liczyć na ZASIŁKI CELOWE przeznaczone na żywność, lekarstwa, środki czystości, opał oraz ciepły posiłek. Ponadto w siedzibie MOPS osoby bezdomne mogą skorzystać z porad:

 • radcy prawnego
 • psychologa
 • pedagoga
 • pracownika socjalnego, który również jest realizatorem INDYWIDUALNEGO PROGRAMU WYCHODZENIA Z BEZDOMNOŚCI

 Kontakt: pracownik socjalny-tel.  671 05 56

Dołączone pliki:

Dokumentbezdomność.(doc 346KB)

Zmieniony ( 22.10.2013. )
 

Problemy uzależnień

PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
20.02.2009.

Problemy uzależnień dotykają coraz więcej osób. Ludzie borykający się z tym problemem potrzebują fachowej pomocy i wsparcia. Poniżej podajemy adresy miejsc, gdzie można uzyskać bezpłatną i fachową pomoc.

Problemy uzależnień dotykają coraz więcej osób. Ludzie borykający się z tym problemem potrzebują fachowej pomocy i wsparcia. Poniżej podajemy adresy miejsc, gdzie można uzyskać bezpłatną i fachową pomoc.

ALKOHOL

Jeśli martwi Cię fakt, że coraz częściej zdarza Ci się sięgać po alkohol, kiedy stał się on dla Ciebie niezbędny i niezastąpiony, inni ludzie zwracają Ci uwagę na obecność alkoholu w Twoim życiu, również w sytuacji, kiedy ktoś, kogo znasz lub ktoś z Twoich bliskich nadużywa alkoholu lub podejrzewasz, że jest uzależniony skontaktuj się z:

Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
ul. Kusocińskiego 17 (Os. Chopina)
WEJHEROWO

tel. 672 79 49


Konsultacje dla osób uzależnionych i ich rodzin, terapia indywidualna i grupowa, psychoedukacja, spotkania Anonimowych Alkoholików

poniedziałek - piątek 8.00 - 20.00

NARKOTYKI

W sytuacji, kiedy:

 • zażywasz lub nadużywasz środków odurzających
 • eksperymentujesz z narkotykami
 • ktoś z Twoich bliskich ma kontakt z narkotykami lub tylko podejrzewasz go o to
 • jesteś uzależniony od narkotyków, nie potrafisz już bez nich normalnie funkcjonować
 • chciałbyś dowiedzieć czegoś więcej o uzależnieniu od środków psychoaktywnych

możesz szukać pomocy, porady lub informacji w:

Przychodnia Terapii Uzależnień od Środków Psychoaktywnych i Współuzależnienia
Ul. Chrzanowskiego 3/5
GDYNIA

Tel. 058-620-88-88

Poradnictwo, terapia indywidualna i grupowa, psychoedukacja dla osób nadużywających, eksperymentujących eksperymentujących uzależnionych od narkotykow (dla osób ubezpieczonych i nieubezpieczonych)

Pon. - pt. 8.00 - 19.00

 DokumentUZALLEŻNIENIA1. (DOC - 364KB)

Zmieniony ( 20.10.2013. )
 

Akty Prawne

PDF Drukuj Email
Redaktor: Administrator   
19.02.2009.

» Ustawy i rozporządzenia «

 1. I.  Ustawa o pomocy społecznej - Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  Dz.U.04.64.593 z późn. zm.
 2. II. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z późn. zm. Dz. U. z 2013 poz. 135

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw Dz. U. 2012 poz. 579

 1. III. Przepisy wykonawcze do ustawy o pomocy społecznej.
 • ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej Dz. U. z dnia 17 lipca 2012r. poz. 823
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego Dz. U. z dnia 22 czerwca 2012 r. poz. 712
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego Dz.U. 2010 nr 218 poz. 1439
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 4 czerwca 2010 r. w sprawie rodzin zastępczych.
 • Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo - wychowawczych.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz.U. 2012  poz. 964
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie rodzinnych domów pomocy Dz.U. 2012 poz. 719
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu kierowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w domach pomocy społecznej Dz.U. 2011 nr 109 poz. 632
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 17 października 2005 r. w sprawie szczegółowego sposobu działania w sprawach przyjęcia do domu pomocy społecznej oraz wypisania z domu pomocy społecznej osoby chorej psychicznie i upośledzonej umysłowo Dz.U.95.92.460
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 21 października 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu działania w sprawach przyjęcia do domu pomocy społecznej oraz wypisania z domu pomocy społecznej osoby chorej psychicznie i upośledzonej umysłow Dz.U.2005 nr 219 poz. 1871
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 19 października 2007 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych Dz.U. z 2007 nr 201 poz. 1455
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJz dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych Dz.U.05.86.739
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych Dz.U. 2006 nr 134 poz. 943
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJz dnia 9 marca 2009 r. w sprawie udzielania pomocy cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą Dz. U. 2009 nr 45 poz. 366
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 3 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielania pomocy na usamodzielnienie, kontynuowanie nauki oraz zagospodarowanie Dz. U. z 2012 poz. 954
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 19 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ośrodków adopcyjno-opiekuńczych Dz.U. z 2007 nr 201 poz. 1457
 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 19 października 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia zryczałtowanej kwoty na utrzymanie dziecka oraz stawek na bieżące funkcjonowanie placówki rodzinnej Dz.U. z 2007 nr 201 poz. 1458
 1. IV. USTAWA z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 147 poz. 1231
 2. V. OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 20 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 3 grudnia 2012 r. poz. 1356

 1. VI. USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Dz. U 2005, nr 180, poz. 1493
 2. Ustawa z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2010r. nr 125 poz. 842
 3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw Dz. U. 2012 poz. 579
 4. IX. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej Dz. U. 2013 poz. 135
 5. X. Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Dz.U. z 2003 r. nr 96 poz. 873Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 135
 6. XI. Ustawa z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U. 2011 nr 81 poz. 440
Zmieniony ( 11.06.2014. )
 
BIP Rumia

 


Serwis Informacyjny MOPS Rumia - EFS

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rumi

ul. Ślusarska 2
Ośrodek czynny jest w godzinach:
poniedziałek - piątek:
od 7:30 do 15:30

tel.(58) 671 05 56

e-mail:

sekretariat@mops.rumia.pl

Zespoły Pracy Socjalnej
ul. Ślusarska 2
ul. Stoczniowców 23
przyjmują w godzinach:
poniedziałek - wtorek:
od 7:30 do 11:00

czwartek - piątek :
od 7:30 do 11:00

tel. (58) 671 05 56
      (58) 671 31 72

Dyrektor MOPS
przyjmuje interesantów

ul. Ślusarska 2
w poniedziałki
od 11:00 do 15:00

Zastępca Dyrektora MOPS
przyjmuje interesantów

ul. Ślusarska 2
w poniedziałki
od 11:00 do 15:00

Świadczenia Rodzinne
i Fundusz Alimentacyjny
ul. Abrahama 17
przyjmuje w godzinach:
poniedziałek:
od 10:00 do 17:00
wtorek - piątek:

od 8:00 do 13:00
tel.(58) 679 47 50

Radca Prawny
ul. Stoczniowców 23
wtorek i czwartek
od 15:30 do 18:00 

Dział ds. Reintegracji Społecznej i Zawodowej

ul Starowiejska 46
poniedziałek - piątek
od 7:30 do 15:30

Klub Integracji Społecznej
Biuro projektu "Rumska spinka"

ul Starowiejska 46
poniedziałek - piątek

od 7:30 do 15:30
tel. 58 671 87 23
Pracownicy socjalni
przyjmują
codziennie w godzinach 8:00 - 11:00
tel. 58 671 16 61